جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

کاروانسرای مورچه خورت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای مورچه خورت

Loading the player...

 

کاروانسرای مورچه خورت با پلانی چهار ایوانی ، بر جا مانده از ددران صفوی ، در گذشته مکان استقرار ژاندارمری بوده است .ورودی اش از سطح نمای اصلی جلوتر می باشد و پخ های دو سویش به دیوارها ی راست و چپ متصل گردیده است . دو صفه درون این دو پخ را زینت داده است . دو سوی دروازه ورودی چهار صفه جای دارد . در چهار سوی کاروانسرا چهار برج گرد تو خالی قرار دارد و دو پشت بند که در دوضلع شرقی و غربی جای دارد . لوحی که در ورودی آن دیده می شود به تاریخ 1252 نصب گردیده و گویای تعمیرات این کاروانسرا در دوره قجرها می باشد .روی دیوارهای دو ضلع راست و چپ دروازه ورودی در هر قسمت 5 طاق نما به چشم می خورد . در چهار سوی کاروانسرا چهار برج تو خالی قرار دارد و دو پشت بند که در دو ضلع شرقی و غربی جای دارد . تزیینات آجری در گرداگرد برجها ی دو ضلع دیوارها ی ورودی به چشم می خورد . کف پشت بام از آجر پوشش داده شده .