جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

کاروانسرای مشجری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای مشجری

Loading the player...

دانلود

کاروان سرای مشجری با اب انبار های در اطرافش در میان رمل های پرجنب و جوش و درختان پراکنده گز و تاق رها ماندهاست .
واقفش حاج مهدی ولد اقا محمد رفیع انارکی می باشد
6صفه در دو سوی راه ورودی با تعدادی مال بند ها در پائین نشست های هرصفه وجود دارد
برسر در ورودی کاروان سرا اتاقی قرار دارد که از 4 جانب درگاه و دریچه دارد
در این محیط و گرمای طاقت فرسا ی تابستان های ان بهترین جای ممکن برای استراحت وخواب در این کاروان سرا بوده است.
 

Moshajari caravans
Moshajari caravan with surrounded pool is remind between different trees
This place owner was Haji Mahdi the son of Mr mohammad Rafi Anaraki
Six platforms exist in the entryway.
There are number of position for mount in lower place of platform.
There are a room located at the entrance of the port that has windows & door from4 sides.
By considering the position of weather here, we can say this caravan is a best place for rest.