جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

کاروانسرای مشجری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای مشجری

{rsmediagallery tags="moshajare" limit="21" }

کاروانسرای مشجری درشهر انارک در فاصله 240کیلومتری از شهر اصفهان و110کیلومتری نایین قرار دارد . ودر دوره قاجار ساخته شده است .مساحت آن 750متر مربع می باشد .طول آن 30متر وعرض ان 25متر است .این کاروانسرا چهار ضلعی با حیاط مرکزی است . چهار ایوانی است وشاه نشین آندر شرق وغرب آن وجود دارد . کاروانسرای مشجری در فضای بیرونی فاقد برج می باشد .در ضلع ورودی دارای شش صفه وایوان می باشد .داخل بنا به صورت چهار ضلعی بوده که از یک ضلع به شتر خان متصل شده ودر یک ضلع دارای یک ایوان شاه نشین می باشد . این کاروانسرا از سنگ وخشت ساخته شده ودر نمای بیرونی وداخلی آن از آجر کاری استفاده شده است.