جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

کاروانسرای صفوی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای صفوی

Loading the player...

کاروان سرایی که تنها می توان به دورنمایش دل خوش نمود و سر پا به حسابش اورد.دو دلیل بر ساختش در عصر صفوی وجود داشت اول انکه قناتی در کنار دستش وجود داشت و دوم انکه در مسیر مسافران یزد و خراسان قرار داشته است .حسام السلطنه عرب یکی از سرداران شاه عباس دوم بانی ساختش بوده است و باز در همان سفر معروف زیارتی با پای پیاده در همین کاروان سرا استراحت نموده و حتی دستور داده است در این اطراف سبزیجات کشت شود تا به هنگام بازگشت مورد استفاده قرار گیرد .این گونه اثار تاریخی فراموش شده به سرعت رو به نابودی میرود.

Caravan that can only be happy by seeing it from far away and can imagine it as a complete one .There were two reasons to establish this building .first because of aqueduct that exist nearby and the second because it is on the way of Yazd and Khorasan traveler. Hossam Arab prince was one of the commanders of Shah Abbas II build this building. He rest on this caravan when he Travel back to the famous pilgrimage on foot . he also order to grow vegetable in this area to use when he back . these kind of building were forgotten by passing time