جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

کاروانسرای سجزی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای سجزی

Loading the player...

 

نوع پلان چهار ایوانی – دوران صفوی – منصوب به شاه عباس بزرگدر 43 کیلومتری شهر اصفهان .

دیوارها با چهار دیوار میان تهی و سه پشت بند به ورودی اصلی متصل می گردند . نمای اصلی مسطح و کمی پیش آمده بر سه طاق را تشکیل می دهد .در هر جبهه کاروانسرا شش اتاق در طرفین ایوان مرکزی وجود دارد .