جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

کارنامه - نمایش محتوای صدا

 

 

کارنامه

Loading the player...
کارنامه

کارنامه عنوان  ویژه برنامه رادیویی به مناسبت هفته دولت است که در 7 قسمت 30 دقیقه ایی تهیه شده  وازتاریخ  دوم  شهریور ماه به مدت 8 روز از صدای راس ساعت 8:30 دقیقه  درمناسبتهای مختلف ازصدای مرکز اصفهان پخش می شود. این برنامه با مشارکت استانداری اصفهان تهیه می شود
در هربرنامه میهمان ویژه ایی متناسب با موضوع مربوطه دعوت می شود و در مورد مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر واطلاع رسانی می پردازند در طرح کلی برنامه گزارش عملکردی ازسازمانها و نهادهای دولتی درطول یک سال گذشته و حضور معاونین و مدیران کل استانداری و سایر دستگاههای اجرایی برای بحثدر خصوص اصلاح نظام اداری وبررسی مواردی مانند تحقیق وپژوهش در ادارات ، دولت الکترونیک دفاتر پیش خوان ، تکریم ارباب رجوع ، بهره وری و اصلاح فرآیندها در نظام اداری، مدیریت بحران و...درنظرگرفته شده است تا مخاطب اطلاعات مستندو دقیق تری از طریق این برنامه بدست آورد.
در این گزارشگر وگفتگو ها با مدیران کل و روسای تعدادی از سازمانها به بررسی عملکرد یکسال گذشته مجموعه مدیریت آنها پرداخت می شود.

تاریخ تولید: 1395

تهیه کننده :محسن راستاد

گوینده : فرزانه رفسنجانی  ، ژاله اکبری  ، سعید فاتحی