جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

کارنامه - نمایش محتوای صدا

 

 

کارنامه

Loading the player...
کارنامه

کارنامه 7 ویژه برنامه 30دقیقه ایی است که راس ساعت 16/30 درمناسبتهای مختلف از رادیو اصفهان پخش می شود این برنامه با مشارکت استانداری اصفهان تهیه می شود
در هربرنامه میهمان ویژه ایی متناسب با موضوع مربوطه دعوت می شود و در مورد مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر واطلاع رسانی می پردازند در طرح کلی برنامه گزارش عملکردی ازسازمانها و نهادهای دولتی درطول یک سال گذشته و حضور معاونین و مدیران کل استانداری و سایر دستگاههای اجرایی برای بحثدر خصوص اصلاح نظام اداری وبررسی مواردی مانند تحقیق وپژوهش در ادارات ،دولت الکترونیک دفاتر پیش خوان ،تکریم ارباب رجوع، بهره وری و اصلاح فرآیندها در نظام اداری، مدیریت بحران و...درنظرگرفته شده است تا مخاطب اطلاعات مستندو دقیقتری از طریق این برنامه بدست آورد.
در این گزارشگر وگفتگو ها با مدیران کل و روسای تعدادی از سازمانها به بررسی عملکرد یکسال گذشته مجموعه مدیریت آنها پرداخت می شود.

عوامل برنامه

تهیه کننده : مجید اسدی

گزارشگر : ژاله اکبری