کاخ گلستان

Loading the player...

The oldest of the historic monuments in Tehran, the Golestan Palace (Palace of Flowers) belongs to a group of royal buildings that were once enclosed within the mud-thatched walls of Tehran's Historic Arg (citadel).

The Arg was built during the reign of Tahmasb I (r. 1524-1576) of the Safaviddynasty (1502-1736), and was later renovated by Karim Khan Zand (r. 1750-1779).  Agha Mohamd Khan Qajar (1742-1797) chose Tehran as his capital.  The Arg became the site of the Qajar (1794-1925).Court and Golestan Palace became the official residence of the royal family.During the Pahlavi era (1925-1979) Golestan Palace was used for formal royal receptions.  The most important ceremonies to be held in the Palace during the Pahlavi era were the coronation of Reza Khan (r. 1925-1941) in Takht-e Marmar and the coronation of Mohammad Reza Pahlavi (r. 1941-deposed 1979) in the Museum Hall.In its present state, Golestan Palace is the result of roughly 400 years construction and renovations. The buildings at the contemporary location each have a unique history.


کاخ گلستان مجموعه‌ای از بناها است که در میدان ارگ تهران واقع است. بناهای این کاخ در زمان‌های مختلف ساخته شده‌اند. نام آن از تالار گلستان واقع در عمارت خروجی گرفته شده‌است. این اثر شانزدهمین اثر ایرانی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای می‌گیرد. در تیرماه ۱۳۹۲ سی‌وهفتمین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در فهرست میراث جهانی این سازمان به ثبت رسید.پرونده کاخ گلستان که در سال ۲۰۰۷ میلادی به سازمان یونسکو ارسال شده بود بالاخره توانست در سی و هفتمین اجلاس سالانه رضایت کارشناسان میراث جهانی یونسکو را کسب کرده و در نهایت در فهرست میراث جهانی قرار بگیرد. تا قبل از این، اتفاقاتی از جمله مرتفع بودن ساختمان در کنار کاخ گلستان موجب شده بود تا دوستداران و کارشناسان میراث فرهنگی نگران ثبت آن شوند. با این حال پس از بررسی مسائل، کارشناسان یونسکو این کاخ را به عنوان شانزدهمین اثر تاریخی ایران در جهان ثبت کردند کاخ گلستان فضایی از ارگ سلطنتی تاریخی بوده است. شروع ساخت آن به ارگ تاریخی تهران و زمان شاه طهماسب اول در ارگ تاریخی تهران و زمان شاه طهماسب اول در بخش قدیمی شهر تهران باز می‌گردد، و بخش‌های اصلی آن در درون حصار قدیمی تهران احداث شد. ولی در دورهٔ قاجار گسترش فراوانی یافت و محل سکونت شاهان قاجار بود.در زمان پهلوی جهت مراسم رسمی و محل اقامت روسای جمهور و مهمانان ویژهٔ خارجی استفاده می‌شد. با این وجود قسمت‌هایی از آن در این زمان تخریب گردید.اتفاق‌های مهمی از تاریخ معاصر ایران در این مجموعه به وقوع پیوسته‌است.در حال حاضر به صورت موزه مورد استفاده قرار دارد.منظره‌ای از کاخ گلستان در یک سوی اسکناس‌های پنج هزار ریالی از سال ۱۳۴۸ هجری خورشیدی تا سال ۱۳۵۷ چاپ و نشر می‌شد.