جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

کاج ، نام مسجدی در اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاج ، نام مسجدی در اصفهان

Loading the player...

کاج ، نام مسجدی در اصفهان

مسجد کاج در 24 کیلومتری شرق اصفهان و در ساحل شمالی زاینده رود قرار گرفته است. این مسجد در سال 1318 هجری شمسی جزء آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مهمترین ماده ساختمانی این بنا از آجر است که آجرهای دوره سلجوقی نیز در آن یافت می شود.

قسمت های زیادی از این مسجد از بین رفته و تنها شبستان است که صورتی مشخص دارد. نحوه آجرچینی روکار در بعضی از قسمت های باقیمانده ، تزئینات چشمگیری پدید آورده است.

اسامی خلفای راشدی در تزئینات آجری دو طرف محراب آمده است. کتیبه معرق گنبد به خط ثلث شامل آیاتی از سوره یس است که احتمالاٌ از الحاقات دوره صفویه است.

چهار شکل مربع به خط بلاغی و قرینه که در دو مربع متقابل ، نام محمد و دو مربع دیگر نام علی آمده است.

 

 

 

 

Kaj,the name of mosque in Isfahan

This mosque was located in 24K of east part of Isfahan.it was register in 1318 at Iranian traces,

The main material of this building is bricks that are common in Saljoghi era .

Most part of this mosque was destroy but just bedchamber is remain now.there are some glorious part of this mosque that are remain yet.

In bricks decoration ,we can see list name of Rashdi rolers in two parts niche . Dome mosaic inscriptions include some verses of Yasin chapter .it seems it was remain from safavid era.

Also we can see name of Ali and Mohammad in four shape of square.