جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

چگونه گز سکه شد - نمایش محتوای صدا

 

 

چگونه گز سکه شد

Loading the player...
چگونه گز سکه شد

چگونه گز سکه شد، برنامه ایی مشارکتی است که به مدت 10 دقیقه با مشارکت تولید گز سکه وصدای مرکز اصفهان تهیه وپخش می شود این برنامه با هدف کار آفرینی ومعرفی مشاغل مرتبط با گز ومشتقات آن وبررسی مراحل مختلف بصورت برنامه ی تولیدی به روی آنتن می رود ..گزارشگر برنامه در تمامی مراحل تهیه و تولید حضور دارند وبصورت گزارشگر از کارشناس ، مصرف کننده وکارگردان برنامه تهیه و پخش می شود
عوامل برنامه
تهیه کننده : محمد رضا کاظمیان