جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

چکاوک کاکلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چکاوک کاکلی

Loading the player...

مشخصات ظاهري: اين پرنده، 17 سانتيمتر طول د ارد و نسبتا پر جثه تر از چکاوک آسماني و کمرنگ تر از آن است دم کوتاه و تاج بلندش هميشه پيداست؛منقار نسبتا بلند، رو تنه نخودي خاکستري يا اندکي قهوه اي، اما يکدست است و درپشت گردن و جبه اش خط خطي است که به درستي مشخصي نيست، اما سينه اش رگه رگه است. شکم و زير دم سفيد نخودي و پاها نازک و به رنگ خاکستري مايل به زرد است. پروازش با بال زدن هاي محکم و در جا بال زني بسيار همراه است، خصوصا اگر در هنگام توليد مثل باشد، در پرنده ي نابالغ ، روتنه با خال هاي بيشتر و کاکل کوچکتر ديده مي شود. بال ها کاملا گرد و دم کوتاه است.

صدا: صداي اين پرنده در برخاست از زمين و در پرواز ، خوش الحان شبيه « دو-تي » يا «اوو» شنيده مي شود.

زيستگاه: اي پرنده درعلفزارهاي هموار بياباني خشک، کنار جاده ها کوره راه ها، کشتزارها و اغلب نزديک مناطق مسکوني، به سر رده و روي زمين آشيانه مي سازد. در ايران، بومي و فراوان است.

حفاظت: چنين به نظر مي رسد که اين پرنده، در حال حاضر، نيازي به برنامه ريزي ويژه ي حفاظتي ندارد.