چهار باغ


آب و هوا


اوقات شرعی

05:00:53 اذان صبح
06:29:15 طلوع آفتاب
13:06:57 اذان ظهر
19:44:09 غروب آفتاب
20:01:21 اذان مغرب
اوقات به افق :