چهار باغ


آب و هوا


اوقات شرعی

04:14:40 اذان صبح
05:56:22 طلوع آفتاب
13:05:26 اذان ظهر
20:14:28 غروب آفتاب
20:33:31 اذان مغرب
اوقات به افق :