جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

چهارباغ عباسی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چهارباغ عباسی

Loading the player...

چهارباغ عباسی یکی از خیابان‌های تاریخی شهر اصفهان است که بین دروازه دولت و سی و سه پل قرار دارد.

دو بخش چهارباغ عباسی و چهارباغ بالا در عصر شاه عباس یکم طراحی شده و تاریخ تقریبی ساخت آن به سال ۱۰۰۰ هجری قمری (۱۵۹۱ میلادی) برمی‌گردد. چهارباغ پایین در دوره رضا شاه پهلوی و با همان طرح به چهارباغ دوره صفوی افزوده گردید
در گذشته یک جوی آب از میان این خیابان تا زاینده رود جاری بوده که درمحل تقاطع‌ها به حوض‌هایی می‌ریخته‌است. در خیابان مسیری خاص برای افراد سواره تعیین شده بوده و در اطراف آن باغ‌هایی بوده که میان امرا برای ساخت عمارت تقسیم شده بوده اما عموم مردم نیز می‌توانستند از آنها استفاده کنند. پل الله وردی خان یا سی و سه پل، خیابان چهارباغ را به دو قسمت (خیابان چهارباغ بالا و پایین) تقسیم می‌کرده و راه ارتباط چهار باغ بالا و پایین بوده‌است.
باغ بادامستان(محل تلگرافخانه سابق) كه بيش از 24 جريب بوده-باغ جزاير خانه و باغ فراشخانه كه مقابل چهل ستون قرار داشته بمساحت 36 جريب-باغ كجاوه خانه(جنب بازار رنگرزها بمساحت 45 جريب)-باغ خرگاه يا خيمه‌گاه(مقابل باغ بادامستان) بمساحت 34 جريب.    
باغ خياطخانه واقع در جنب چهلستون بمساحت دوازده جريب-باغ تخت(40 جريب) باغ كاج در خيابان چهارباغ(سي جريب)-باغ بابا امير(سي جريب)-باغ توپخانه و باغ عسگر(چهل جريب)- باغ نسترن-باغ طاووسخانه-باغ پهلوان حسين-باغ آلبالو- باغ عموطاهر-باغ فتح آباد-باغ گلدسته-باغ صالح آباد-باغ نظر-باغ عباس آباد- باغ زرشك(بمساحت هشتاد جريب) باغ قورچي باشي عليا و باغ قورچي باشي سفلي- باغ فرچقاي خان-باغ توشمال باشي- باغ داروغه- باغ ديوان بيگي-باغ تفنگچي آقاسي-باغ چرخاب- باغ غلامان مطبخ-باغ اعتمادالدوله-باغ ميرآخور-باغ مهردار-باغ ناظر-باغ جلودار-باغ كلاه شاه- باغ سپهسالار-باغ بهارستان-باغ جوشاران-باغ كلعنايت- باغ قوشخانه(بمساحت شصت و چهار جريب).

Chahar Bagh Abbasi is one of the city's historic streets between the gate and the bridge is thirty-three.
Chahar Bagh and Chahar Bagh Abbasi top two in the era of Shah Abbas I designed and constructed an approximate date for the year 1000 AH (1591 CE) refers. Chahar Bagh Street down on the same period of Reza Shah Pahlavi and Safavid Chahar were added to the plan   In the past, a stream of water from the river running through the streets of There is a pond at the intersection the shed. In a certain way streets for roadway were designated   Gardens around which to build the edifice was divided between the Prince   
But the public will also be able to use them