جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

چرا کالای ایرانی؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چرا کالای ایرانی؟

Loading the player...

آیا فکر کرده اید که مصرف کالاهای ایرانی چه تاثیری براقتصاد کشورمان دارد؟ وقتی ما کالای ایرانی را مصرف میکنیم ، این بدان معناست که یک کارگر ایرانی یک مدیر ایرانی ، یک محصول ایرانی د رکنار هم قرار گرفته اند تا کالایی را تولید کنند وخدمتی را انجام بدهند و ما آ ن را استفاده کنیم . در نتیجه مصرف کالای ایرانی موجب افزایش تولید ، اشتغال ، موجب افزایش آسایش وآرامش آهاد مردم کشورمان می شود وخود نوعی مبارزه با تورم هست .چون اگر ما عرضه اقتصاد ملی افزایش داشته باشیم ، این در واقع یک عامل مبارزه با تورم هست . اگر در منزلی جوانی بیکار باشد، شاغل شدن او منوط به مصرف کالای ایرانی خواهد بود.