جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

چتر ارتباط - نمایش محتوای صدا

 

 

چتر ارتباط

تهیه کننده ، نویسنده وگوینده : فرزانه رفسنجانی

گزارشگر : روح الله رفیعی

چتر ارتباط برنامه مشارکتی با ساختار کلامی است که با همکاری صدای مرکز اصفهان ومخابرات استان اصفهان تهیه شده وجهت اطلاع بیشتر مخاطب روزهای فرد ساعت 14 پخش می شود .هدف این برنامه مبنی بر معرفی فهالیتهای مخابرات استان پهناور اصفهان می باشد وآشنا نمودن بیشتر مردم با چگونگی وضرورت اطلاعات و ارتباطات و همینطور به مطرح کردن مشکلات ارتباطی مردم می پردازد در این امر کارشناسان برنامه در قسمتی از برنامه پاسخگوی سوالات و راهنمایی مردم خواهند بود .این برنامه در روزهای یکشنبه ، سه شنیه و پنج شنبه ساعت 10:10 دقیقه صبح و پس از احبار سراسری ساعت 14 از رادیو اصفهان در اختیار مخاطب قرار میگیرد .

سال تولید: 1395