جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

چاووش خوانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چاووش خوانی

Loading the player...

چاووش به کسی می گویندکه پیشاپیش قافله یا زوار حرکت می کند و آواز  می خواند
چاووش خوانی رسمی است که ازدیرباز  درسرتاسرمیهن عزیزاسلامی مارواج داشته
وهم اکنون نیزاجرامی شود چاووش خوانی درآیین های مختلف ازجمله عروسی وبردن عروس به خانه بخت اجرامی شود ونیز برای بدرقه زوارمشهد.عتبات عالیات وسفرحج انجام می شده است و چاووش خوان ازجلوکاروان زواریا قافله ای که ازمحلی  به محل دیگرکوچ می کرده ویاقصد سفرزیارتی داشته حرکت می کرده واشعاری راباآوازخوش وبلند می خوانده است تا دیگر اهالی روستا ومحل از خروج یا ورود زوار با خبر شوند
این اشعاربیشترمدح پیامبراکرم وائمه معصومین (ع)بوده است وآرزوی زیارت وتمنای بهشت برین راحکایت می کرده است


Apparitor
Apparitor is a person who moves and sings in front of group
This is a custom that is used in our country from very years ago and is still done.this custom is used in the bride's wedding or Mashhad ,mecca pilgrims off .apparitor walk ahead and sings till other people know that he want traveling. Most of the poems are about Imams and prophet