جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

چارتاقی نیاسر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چارتاقی نیاسر

Loading the player...

 

چارتاقی نیاسر

چارتاقی نیاسر بنایی باستانی از اواخر عصر اشکانی و یا اوایل دوران ساسانی است . این بنا جزو کهن ترین و بزرگترین نمونه های چارتاقی ایران و سالم ترین آنها است .

بنا با قاعده مربع شکل اما در واقع ذوزنقه ای با اضلاع تقریبی 12 متر است که برای ساخت آن تنها از سنگ های

آهکی رسوبی و ملات گچ استفاده شده است . سبکی سنگ های متخلخل و سختی اندک و انعطاف پذیری ملات آن موجب

تحمل زمین لرزه ها و پایداری بنا در عمرنزدیک به دو هزار سال آن شده ا ست. چهار سوی این بنا همانند دیگر چارتاقی ها کاملا" باز بوده و هیچگونه دریا پنجره و بازدارنده های دیگری برای ورود به آن وجود نداشته است .

تا مدت ها برپایه روایت های داستان گونه کتاب "قم نامه "احتمال داده میشد که این بنا آتشکده ای از زمان اردشیر ساسانی باشد . اما تا کنون شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب آنرا تایید نکرده است .ازاین بنا نخستین بار باستان شناسان خارجی از جمله آندره گدار کارکرد آتشگاهی آن را رد میکند . درسال 1380 کاربرد این بنا و نیز دیگر چارتاقی های ایران بعنوان یک تقویم آفتابی یا شاخص اندازه گیری زمان با استفاده از تغییرات میل خورشید

توسط رضا مرادی غیاث آبادی شناسایی شد . اما کارشناسان دیگری فرضیه کاربری تقویمی چارتاقی نیاسر را مورد تردید قراردادند و به همین خاطر هنوز کاربری این چارتاقی درهاله ای از ابهام باقی مانده است .