جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

پیشگیری از ضایعات نخاعی و عوارض آن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیشگیری از ضایعات نخاعی و عوارض آن

Loading the player...


بی تردید گسترش زندگی شهری و صنعتی، تصادفات، حوادث، زلزله، ضایعات ورزشی و وقوع جنگها باعث افزایش آمار صدمات و ضایعات ناشی از آنها شده است. كه اغلب می توانند منجر به ضایعات نخاعی و مغزی گردند. از این میان، ضایعات نخاعی، اثرات بسیار گسترده ای را بر سلامت جسمی، روانی و زندگی فرد گذارده و او را با مشكلات جدیدی كه تا پیش از آن هیچ گونه آگاهی نسبت به آنها نداشته روبرو مینماید. از طرف دیگر، عوارض ناشی از این ضایعات هزینه بسیار سنگینی را بر سیستم بهداشتی درمانی كشور تحمیل مینماید:ضمن اینكه فرد را نیز از چرخه تولید اقتصادی جامعه دور می كند. بنابراین، تلاش برای بازگرداندن سریعتر این افراد به زندگی نسبتاً فعال و پیشگیری از عوارض ضایعات نخاعی، نقش بسیار مهمی را در كاهش هزینه های درمانی مبتلایان داشته و در نهایت اثرات مثبتی نیز بر اقتصاد كشور خواهد داشت.ستون مهره ها از قاعده جمجمه شروع شده ودر تمامی طول گردن ,تنه ,ناحیه كمری وخاجی امتداد دارد.این ستون شامل 26 مهره به شرح زیر می باشد:7 مهره گردنی ,12 مهره سینه ای , 5مهره كمری ,6 مهره خاجی و دنبالچه ای كه توسط بافت غضروفی ,رباط ها وعضلات به هم اتصال دارند .این مجموعه ستون انعطاف پذیری را برای ثبات وحركت انسان ایجاد كرده است.نخاع كه بخشی از سیستم عصبی مركزی می باشد در میان این ستون جای گرفته و توسط آن محافظت میشود.نخاع در تمامی طول ستون فقرات امتداد ندارد بنابر این تفاوت مشخصی در طول ستون فقرات وطول نخاع وجود دارد . علت این امر به دلیل تمام شدن نخاع در مرز بین مهره اول و دوم كمری می باشد,ازاین به بعد نخاع به صورت میله در داخل ستون فقرات وجود ندارد و به جای آن شبكه ای نسبتا" فشرده ای از ریشه های نخاعی از سوراخ های بین مهره ای خارج می شود به علت شبیه بودن این رشته ها به دم اسب از آن تحت عنوان دم اسب در ساختمان نخاع نام می برند .نخاع به صورت میله ای درمیان ستون فقرات جای دارد.طول نخاع دربالغین 45 سانتی متر می باشد كه همراه با رشته های آن همچون شبكه تلفنی سیستم عصبی مركزی را به قسمت های مختلف مرتبط می كند. بسته به محل ضایعه نخاعی ,ارتباط نواحی پایین تر از منطقه آسیب دیده با مغز مختل میشود ومانند شبكه تلفنی كه خراب شده ودیگر پیامی را از هیچ سو مخابره نمی كند عمل می نماید.در این حال انتقال كلیه فرامین از نواحی بالای ضایعه متوقف میشود و درنهایت منجر به از بین رفتن كلیه حس ها چون گرما ,سرما,درد و سایر حس ها نظیر حس وضعیت بدن انسان وحركت ونیز اختلال دراعمال وحركات ارادی عضلات می گردد.از طرف دیگر اعصاب باقیمانده در زیر ناحیه ضایعه دیده بطور خودكار وبدون كنترل ,فرامینی را به اندامهای مختلف صادر می كنند كه نهایتاً باعث ایجاد رفلكس های غیر طبیعی واختلال در عملكرد روده ها و مثانه میشود .