جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

پیام تبلیغاتی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیام تبلیغاتی

Loading the player...

شايد اين کوتاه‌ترين تعريف باشد براي عرصه اي با کارکردهاي بسيار که در کشور ما بدنه‌اي چندان استوار ندارد. از تبليغات‌چي‌ها گرفته تا مصرف‌کنندگان پيام‌هاي هزار رنگ تبليغاتي، کمتر کسي است که از دامنه محدود خلاقيت در پيام‌هاي تبليغاتي‌مان گلايه‌اي نداشته باشد و در عين حال، بر توانايي‌هاي عرصه جادويي تبليغات صحه نگذارد. منوچهر مستوفي يکي از آن‌هاست؛ کسي که پس از 40 سال فعاليت مستمر در عرصه تبليغات، با ما از جادوگران و جادوشدگان اين ارتباط مي‌گويد.
*تبليغات چي،شکارچي است. مي‌تواند فيل شکار کند يا گنجشک و اين تنها بسته به گلوله-پيام-اي است که به کار مي‌گيرد.

*تبليغات چي حواس مخاطب‌اش را مي‌شناسد.حس برترش را درک مي‌کند و با تحريک آن،بيشترين تاثير را بر گروه هدف‌اش مي‌گذارد.

*پيام تبليغاتي مثل آنتي بيوتيک است که اگر آن را کم،پراکنده و يا در زمان نامناسب بفرستيم بي اثر مي‌شود و اگر زياد فرستيم آسيب را خواهد بود.

*مراقب باشيد؛تبليغات فرهنگ سازي مي‌کند.

*تبليغات مي تواند تابو شکن باشد يا تابو ها را تثبيت کند.بايد با شيوه‌اي مناسب به سمت تابوها رفت تا واکنش ايجاد نکند و عکس العمل پديد نياورد.

*مي‌توان به تابو ها حمله کرد،عکس العمل پديد آورد اما با رفتار تبليغاتي ديگري از آن پشتيباني کرد تا عصبيت مخاطب را بگيرد و حفره‌اي در ذهن او ايجاد کند که تبليغات چي در درون آن باقي پيام‌هايش را بچيند.

*براي شکستن تابو ها تمامي رفتارهاي فرهنگي مخاطب را در نظر بگيريد و گذشته از آن مراقب رفتارهاي واکنشي جنبي هم باشيد.

* تبليغ زمان دار،پنهان،بسته و... بايد هدفمند حرکت بکند.اگر رابطه منطقي لازم را در ذهن مخاطب ايجاد نکنيد،رقصي ناموزون انجام داده‌ايد.

*تک رسانه‌اي حرکت نکنيد. تلويزيون،راديو و مطبوعات پيام اصلي را مي‌دهند و باقي رسانه‌ها يادآوري کننده هستند.

*توجه کنيد:چه کساني مخاطب رسانه شما هستند و در چه زمان‌هايي از آن استفاده مي‌کنند.آن رسانه چه حواسي را درگير مي‌کند.

*محدوديتي وجود ندارد.هر کالايي را در هر رسانه‌اي مي‌توان تبليغ کرد اما براي تاثيرگذاري بيشتر ،هوشمندانه عمل کنيد.

*پيام تبليغاتي بايد تکرار پذير باشد اما نه آنقدر که مثل صداي موتور يخچال شما ديگر شنيده نشود.

*گاهي مخاطبتان را شکه کنيد و گاهي به او دستور دهيد.اين شيوه در مورد تبليغات خدمات عمومي اغلب تاثير گذار است.

*مطبوعات رسانه اول است.مکتوب است و ماندگار و قابل دسترسي مجدد.تحميل نمي‌شود،بلکه آن را برمي‌داريد و در زماني که دوست داريد مطالعه مي‌کنيد.پيامي که در روزنامه مي‌آيد جنبه خبري مي‌گيرد و در ناخودآگاه ما تاثير بالايي مي‌گذارد.

*به تاثير گسترده پيام فکر کنيد.چه کسي هزينه کالا يا خدمت را مي‌پردازد؛چه کسي بر ذهن سرمايه گذار تاثير بيشتري دارد؛چه کسي از آن استفاده مي‌کند؟