جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

پیام آور محبت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیام آور محبت

Loading the player...

من خانم  شایسته اسدی هستم  هندی الاصل هستم فوق لیسانس  تاریخ باستان شناسی :دردانشگاه اصفهان سیزده سال  زبان انگلیسی تدریس کردم و هم اکنون یازده سال است که  پژوهشگر می باشم  قبلادین زردشتی داشتم سی وسه سال است که  ا سلام آورده ام
اسلام  دین کاملی است  تمام اصول دین را دارد  یک  دین  کاملا عبادی است حضرت محمد (ص) پیامبرخدا یک انسان  کامل هستند ایشان مارادرراه درست ومستقیم به  سوی خدا هدایت می کند پیامبر  به ما درس  گذشت وفداکاری می آموزد  و ما  را به سوی پروردگار هدایت  می کند.


My name is Shayeste Asadi, I was born in India .I have M.A in history of archaeology .I teach English Language in Isfahan university. Now I researches for thirteen years. My last religion was Zoroaster .I become Muslim from 33 years ago .Islam is a perfect religion. It has all basic part of religion. It is a religious faith. Prophet Mohammad is a perfect man. He allow us to right way he learn us forgiveness and self-sacrifice .he help us know God