جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

پیام اصفهان (عصر گاهی ) - نمایش محتوای صدا

 

 

پیام اصفهان (عصر گاهی )

Loading the player...
پیام اصفهان (عصر گاهی )

برنامه پیام اصفهان روزهاي پنجشنبه با توجه به تعطيلی روز جمعه برنامه اي در قالب پيامي و با محوريت اطلاع رساني از اهم دستگاهها و ارگانها نظير راهها فرودگاهها جاده ها گردشگاهها و بيشتراطلاعاتي كه هم استانيها در تعطيلات چايان هفته احتياج دارند و توجه خاص به مناسبت قرار گرفته شده در آن يا درپيش رو به همراه موسيقي هاي متناسب باكلام و بي کلام به وسيله اين برنامه سعي در ايجاد روحيه نشاط و اميد در جامعه ي استاني مي شود همچنين بخشهاي مختلف ديگري نيز مانند معرفي كتاب و... تقديم شنوندگان اين برنامه خواهد شد.
آگاهي بخشيدن به شنونده از طريق پخش پيامهاي مختلف دستگاههاي اجرايي استان و كمک به ايجاد نشاط و اميدآفريني براي مخاطب و وجود برنامه اي با رويكردي اطلاع رساني كه ضمن پر نمودن اوقات مخاطب در كنار آن او را با ضروريات بومي آشنا نمايد

عوامل برنامه

تهیه کننده : محمود ترابی

نویسنده و ارتباطات : معصومه زیبایی

ارتباطات : معصومه راجی