جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

پیام اصفهان (صبحگاهی ) - نمایش محتوای صدا

 

 

پیام اصفهان (صبحگاهی )

Loading the player...
پیام اصفهان (صبحگاهی )

برنامه پیام صبحِ پنج شنبه ها با توجه به در پيش بودن يک روز تعطيل برنامه اي قالب پيامي و با محوريت اطلاع رساني از اهم دستگاهها و ارگانها نظير راهها فرودگاهها جاده ها گردشگاهها و بيشتر اطلاعاتي كه هم استانيها در تعطيلات پايان هفته احتياج دارند و توجه خاص به مناسبت قرار گرفته شده در آن يا در پيش رو به همراه موسيقي هاي متناسب باكلام و بي کلام به وسيله اين برنامه سعي در ايجاد روحيه نشاط و اميد در جامعه ي نموده است همچنين بخشهاي مختلف ديگري نيز مانند معرفي كتاب و... تقديم شنوندگان اين برنامه خواهد شد.
آگاهي بخشيدن به شنونده از طريق پخش پيامهاي مختلف دستگاههاي اجرايي استان و كمک به ايجاد نشاط و اميدآفريني براي مخاطب.

عوامل برنامه

تهیه کننده : محمود ترابی

نویسنده و ارتباطات : معصومه زیبایی

ارتباطات: معصومه راجی