جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

پژواک خدمت - نمایش محتوای صدا

 

 

پژواک خدمت

Loading the player...
پژواک خدمت

پژواک برنامه47 برنامه 30دقیقه ایی است که توسط برنامه سازان رادیو اصفهان تهیه و پخش می شود این برنامه با مشارکت استانداری اصفهان تهیه می شود درهر برنامه میهمان ویژه ایی متناسب با موضوع مربوطه دعوت می شود و در مورد مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر واطلاع رسانی می پردازند درطرح کلی برنامه گزارش عملکردی ازسازمانها و نهادهای دولتی درطول یک سال گذشته و حضور معاونین و مدیران کل استانداری و سایردستگاههای اجرایی برای بحث درخصوص اصلاح نظام اداری وبررسی مواردی مانند تحقیق و پژوهش درادارات ، دولت الکترونیک دفاتر پیش خوان، تکریم ارباب رجوع ، بهره وری و اصلاح فرآیندها درنظام اداری، مدیریت بحران و...درنظرگرفته شده است تا مخاطب اطلاعات مستند ودقیق تری از طریق این برنامه بدست آورد دراین گزارشگر ونشستها با مدیران کل و روسای تعدادی از سازمانها به بررسی عملکرد یکسال گذشته مجموعه مدیریت آنها پرداخت می شود

تاریخ تولید: 1394/1/20

تهیه کننده:مجید اسدی

گوینده : فرزانه رفسنجانی