جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

پوچ گرایی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پوچ گرایی

Loading the player...

موضوع این دوربین مخفی درباره ی فردی است که بدون هیچ پیش زمینه ای و ظاهری آراسته از مردم درخواست پول میکند. ممکن است پول کمی آسایش مادی بیارد ولی خوشبختی به معنای واقعی نمی اورد چون خیلی ها هستند پول دارند ولی زندگی آرومی ندارند. هدف کل زندگی پول نیست – پول فقر بدترین درد زندگی بشر فقر بی پولیه خوب ولی پول هدف زنگی نیست.تو زندگی امروز نمی شود بگوییم پول حرف اول را میزند ولی نقش مهمی بازی میکند


Nihilism
This hidden camera is about a man who ask for money of
the people without any background and elegant appearance. Material may bring some comfort, but not true happiness because they will not have money but no calm life The aim of life isn't money . Money is the worse pain of people, but it's not the aim of life we can't say money is the most important factor of live, but it is important