جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

پل طایقان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پل طایقان

Loading the player...این پل در بخش کهک شهرستان قم در جنوب روستای طایقان در دو سوی قمرود؛ بالاتر از همه صخره ها قرار گرفته است. ملات ساروج در میان سنگها و آجرها راز استواری این پل در طول سالها می باشد. این پل با طول ۳۷.۵ متر و پهنای ۵.۵ متر؛ در بلندترین نقطه از سطح رود دارای بلندای ۱۰ متر است. پل طایقان دارای دو چشمه طاق قوسی شکل است. این پل تاکنون چندبار زیر آب رفته ولی با فروکش کردن آب دوباره سربرآورده است.