جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

پل زمانخان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پل زمانخان

پل زمانخان یکی از بناهای با ارزش و قدیمی شهرستان شهرکرد و در حوالی اصفهان است که دارای دو دهانه ، ۳۰ متر طول و ارتفاع ۱۲ متر است. پل زمانخان در نزدیکی شهر سامان (شهر) بر روی رودخانه زاینده رود بر روی سه پایه سنگی طبیعی بنا شده و در ۲۲ کیلومتری شمال شهرکرد قرار دارد.
پل زمانخان دو بار یکی در سال ۱۲۰۲ توسط کارگزاران حکومت صفویان و بار دوم در سال ۱۳۲۱ شمسی به وسیله حاج عبدالحسین قزوینی مالک قریه جمعالی به طور کامل تعمیر و مرمت شد. استحکام این پل با احداث دیوار سنگی در طرفین آن، دو چندان شد.

Zaman khan bridge is one of the oldest and glorious bridge in shahrekord near the Esfahan .it has two spans about 30 meter with 12meter height.it was located near Saman, 22 kilometer far from Shahr kord. it was repaired twice ,first in 1202 by worker of Safavid era and the second in 1321 by Haj abdol hossein ghazvini malek gharihe jamani . The strength of this bridge was added because of two stone columns

{rsmediagallery tags="zamankhan" limit="21" }