جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

پلمپ واحدهای تولیدی و عرضه باطری خودوی غیرمجاز - صدا و سیمای مرکز اصفهان

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پلمپ واحدهای تولیدی و عرضه باطری خودوی غیرمجاز

پلمپ واحدهای تولیدی و عرضه باطری خودوی غیرمجاز


پلمپ واحدهای تولیدی و عرضه باطری خودوی غیرمجاز در اصفهان

واحد های تولید و توزیع با طری خودرو در اصفهان پلمپ شدند . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت :یک واحد غیر استاندارد تو لید باطری های سبک و سنگین درمحدود اصفهان به دلیل نداشتن مجوز های قانونی و تو لیدمحصو لات بی کیفیت مهرو موم شد . غلامحسین شفیعی افزود :در بارزسی کارشناسان این اداره شش فروشگاه عرضه باطری خورو هم به دلیل فروش محصو لات بی کیفیت پلمپ شدند