جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

پزشکی مواکولی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پزشکی مواکولی

Loading the player...

پزشکی مولکولی رشته ای جدید در دانشگاههای پزشکی ایران است اسا سش بر تشخیص ،پیگیری ودرمان بیماریهادر سطوح مولکولی است وباتوجه به آن می توان بیماریهای ژنتیکی راتشخیص داد وبرای ازدواج افرادآن خانواده از بیماری ها آگاهی داد .برای تشخیص بیماریها ،روش های جدیدی را ابداع نمود تا بیماریهارا دقیق تر تشخیص دهند واگر عفونت خونی وجود دارد .در این سطح ،یا بیماری   متابولیک یا بیماری نقص آنزیم  وجوددارد آنها را تشخیص دهند  .در تولید واکسن های نوترکیب پزشکی مولکولی می تواند کمک کند. یکی دیگر از ویژگیهای این رشته در در مان بیماریهااستفاده از مولکول ها ست .
در درمان بیماریها از دارو های نوین بر اساس ژن درمانی وبر اساس مولکول های جدیدی که کشف شده می توان یک روش برای علاج بیماری ها ی صعب العلاج کشف کرد. د ردرمان بیماری ام اس پزشکی مولکولی سعی دارد برای تشخیص زود هنگام آن ودرمان آن راهی را پیدا کند .  همچنین  در درمان بیماریهای تنفسی وآسم ،پزشکی مولکولی مکانیسم های حساسیت آن را اگر بتواند پیدا کند در مان آن را هم پیدا می کند .