جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

پرستش عبادت کنندگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرستش عبادت کنندگان

Loading the player...

پرستش عبادت کنندگان

اخلاص درعمل  ونیت شرط اساسی قبول اعمال وعبادات آدمیه .

به امید اینکه بتونیم خودمون را برای خداوند مهربان خالص کنیم. یک روایت از

 امام صادق (علیه السلام ) هست در مورد پرستش عبادت کنندگان که برایتاننقل میکنم.

امام  صادق (علیه السلام ) فرمودند: پرستش عبادت کنندگان از نیت واخلاصشان در عمل

سه دسته اند .دسته اول خداوند را از روی ترس عبادت میکنند وچنین عبادتی عبادت

بردگان هست. عده دوم خداوند را از سر  بدست آوردن ثواب عبادت میکنند ، چنین

 عبادتی ، عبادت تاجر پیشه گان و کاسب کاران است ودسته سوم، خئاوند را از سر

 محبت ودوستی عبادت میکنند که چنین عبادتی ، عبادت احرار وآزادگان است....

Worshippers Worship

Sincerity in action and faith are the condition to accept people prayer.i hope we can be the best creator for our God. It is a story of imam Sadegh  about Worshippers Worship .imam sadegh say there are three types of people; first some that pray God because of fear ,its worship of slaves. Second type are those who pray because of award.its like a business and tradesman people. The third one are those who prayed because of love and kindness to God. Such worship are about freedom of worship .