Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پرداخت خسارات نکاشت با وزارت کشور است

پرداخت خسارات نکاشت با وزارت کشور است


توافق نامه ساخت سالن ورزشی با مشارکتهای مردمی و کمک خیران در کاشان امضا شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز و مشارکتهای مردمی کاشان گفت: این طرح در زمینی به وسعت 4 هزار و با زیربنای هزار و 200 متر مربع با بیش از 12 میلیارد ریال اعتبار در محله زیدی کاشان در مدت 11 ماه با مشارکت حاج اکبر طالبیان احداث می شود. حاج محمود کتابچی افزود: این خیر کاشانی یک مدرسه 15 کلاسه با زیر بنای 4 هزار مترمربع را با 18 میلیارد ریال هزینه ساخته و تحویل آموزش و پرورش این شهرستان داده است. وی با بیان اینکه با مشارکت خیران کاشانی پنج واحد آموزشی با زیر بنای 5 هزار متر مربع و بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار ساخته می شود گفت: امسال هفت مدرسه با 55 کلاس درس در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع و 90 میلیارد ریال هزینه به همت خیران کاشانی ساخته شد و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت

پرداخت خسارات نکاشت با وزارت کشور است

تعیین وپرداخت خسارات نکاشت به کشاورزان شرق اصفهان خارج از اختیار ات وزارت جهاد کشاورزی است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی که به دعوت خانه کشاورزی استان اصفهان امروز نشستی با نمایندگان صنوف کشاورزی این استان داشت گفت: تعیین وپرداخت خسارات نکاشت به کشاورزان شرق اصفهان طبق قانون از وظایف وزارت کشور است و وزارت خانه های جهاد کشاورزی ونیرو اختیاری ندارند. عباس کشاورز با اشاره به اینکه برای پرداخت خسارات کشاورزان ستاد بحران با گزارش های فرمانداری واستانداری ورود پیدا می کند افزود: در این رابطه هیچ نگرانی وجود ندارد و احتمال قریب به یقین ستاد بحران وارد عمل خواهد شد. وی با اشاره به نبود آب برای کشت پاییزه کشاورزان شرق استان اصفهان گفت :از اینکه نمی توانیم آبی مطمئن برای این کشت تامین کنیم ناراحت هستیم و برای حل این بحران ها باید تدبیر فنی ،اقتصادی وعملی انجام داد. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تغییر نظر در آمایش سرزمینی دراین منطقه را یکی از راهکارهای راهبردی برشمرد وافزود: باید نگاهی که 20سال پیش به این منطقه می شد تغییر کند چون هرگز چنین منابع آبی دیگر دراختیار نیست. عباس کشاورزبا اشاره به طراحی یک مدل مناسب برای تغییر الگوی کشت برنج در غرب استان اصفهان در پنج ماه پیش گفت: این طرح آماده شده و تحویل مدیریت استان اصفهان داده ایم. در این نشست نمایندگان کشاورزان مشکلات ودغدغه های خود را بیان کردند.