Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پایبندی مشترکان اصفهانی آب به الگوی مصرف

پایبندی مشترکان اصفهانی آب به الگوی مصرف


پایبندی مشترکان اصفهانی آب به الگوی مصرف

خبرگزاری صدا و سیما/اجتماعی مصرف مشترکان بخش خانگی آب اصفهان بین صفر تا 20 است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: هم اکنون مصرف آب ماهیانه حدود 84 درصد مشترکان در بخش خانگی اصفهان مطابق الگوی مصرف و بین صفر تا 20 مترمکعب است. هاشم امینی با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در سال های اخیر با اقدامات فرهنگی گسترده توانسته تا حدودی مصرف بهینه آب را در جامعه ترویج دهد، گفت: همه ساله پنج تا 6 درصد به مشترکان آب افزوده می شود با این وجود در سه سال گذشته به طور میانگین هرسال مشترکان بین 5/1 تا دو درصد آب کمتر مصرف کردند. امینی به ترویج مصرف صحیح آب میان کودکان پرداخت و گفت: اعتقاد داریم آموزش در سنین کودکی بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل خانه فرهنگ آب همه روزه با دعوت از کودکان و نوجوانان در مقاطع مختلف تحصیلی اقدام به آموزش آنان با روش های نوین کرده است.