جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

پایاب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پایاب

Loading the player...

آب انبار ها از دیرباز در قلب کویر منبع ابی مردمان این دیار را تامین میکردهاند .ساختمان آن عمدتا با ساروج و اهک ساخته شده .بنابراین به نوعی گندزدایی میکنند.خور . بیابانک برخی از این پایاب ها را در درون خود محاط کرده است.اهک به گند زدایی این مکان ها کمک میکند.پایاب ها از نور و گرما برای تخریب این مکان ها جلوگیری می کند.

Shoal
We can name Cistern as heart of desert who supply the water of people. Cistern are build with saroj
Lime is the most elements that used in saroj.Lime help to disinfectant places
We should notify that cistern deny to came light & hot weather to this places