جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

پانزده خرداد برای اسلام بود - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

پانزده خرداد برای اسلام بود

پانزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدائیت اسلام و راهنمایی روحانیت.
پانزده خرداد یک نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت،
شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند
در حقیقت دستاورد نهضت پانزده خرداد ۴۲ پیروزی بیست و دوم بهمن ۵۷ بود

جدیدترین ها