جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

پارک ساحلی سرارود مبارکه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پارک ساحلی سرارود مبارکه

رودخانه زاينده رود با گذر از شهرستان مباركه باعث پديد آمدن طبيعت بسيار زيبا و دل انگيزي در اين شهرستان گرديده است. طول گذر زاينده رود از شهرستان مباركه حدود 20كيلومتر ميباشد و محل گذر آن بترتيب ازشهرهاي كركوند- مباركه و ديزيچه است.احداث پاركهاي ساحلي و باشگاه قايقراني و وجود اماكن و بافتهاي تاريخي در حاشيه زاينده رود ، چشم انداز بسيار زيبايي به آن بخشيده است. حاشيه بسيار زيباي زاينده رود هميشه مورد توجه گردشگران بوده است و با توجه به سرمايه گذاري شهرداريهاي مباركه- كركوندو ديزيچه جذب گردشگران در اين مناطق دو چندان شده است و اخيراً نيز قسمتهايي از حاشيه زنده رود در شهر مباركه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بعنوان منطقه نمونه گردشگري انتخاب گرديده و اميد است با طرحهاي مناسب و هدايت صحيح سرمايه گذاران در اين بخش شاهد شكوفايي و رونق بيش از پيش صنعت گردشگري در شهرستان مباركه باشيم پارك ساحلي سرارود اين پارك بسيار زيبا در محله سرارود مباركه و در حاشيه زاينده رود قرار دارد.اين پارك به وسعت 20000 متر مربع در سال 1370 توسط شهرداري مباركه احداث گرديدو اخيراً نيز توسط شهرداري در حال توسعه است. آسياب قديمي دولت آباد كه با چرخش آب حركت ميكند، وجود بيشه هاي زيبا، استخر قايقراني، و ويلاهاي شهرداري از جمله ويژگيهاي اين پارك بسيار زيبا است . پارك سرارود ماهيانه پذيراي هزاران نفر گردشگر ميباشد ودر صورت اجراي طرحهاي مناسب در آن ميتواند در آينده نزديك بعنوان يكي از مهمترين مناطق گردشگري استان محسوب گردد. .