جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

وله نوروزی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

وله نوروزی

وله های نوروزی از آیتم های ویژه برنامه های نوروزی بود که ترکیبی از ماهی قرمز و آنچه که در جشن آیینی نوروز از آن استفاده می کنیم است .