Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

وقف واحد تجاری برای تامین هزینه های بقعه امامزاده

وقف واحد تجاری برای تامین هزینه های بقعه امامزاده


وقف واحد تجاری برای تامین هزینه های بقعه امامزاده

خبرگزاری صدا و سیما/اجتماعی واقف خیراندیش بویینی واحدی تجاری را در شهرستان فریدن وقف امور خیریه کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رییس اداره اوقاف وامورخیریه فریدن امروز گفت: جعفر آقا مرتضی بویینی این واحد تجاری را به ارزش 210 میلیون ریال در این شهرستان وقف کرد. فرشید هاشمی افزود: طبق وقف نامه نیت واقف تامین هزینه های بقعه امامزاده احمد(ع) بویین میاندشت اعلام شده است.