جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

وعده بی پایان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

وعده بی پایان

Loading the player...

وعده بی پایان
مهاجرت یکی از مسائل اجتماعی به  روزی است که با مشکلاتی از جمله تغییر هویت ،دین و مذهب و فرهنگ همراه است
دراین برنامه به صورت نامحسوس به بررسی این مشکل میپردازیم.

 

Endless promise

Migration as a Social issue with unbelievable promise like changes your

ID, identity, religion is the subject of this program