نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وزارت دفـاع چمران

وزارت دفـاع چمران


دكتر چمران بعد از اين پيروزي بي‏ نظير به تهران احضار شد و از طرف رهبر عالي قدر انقلاب، امام‏ خميني(ره)، به وزارت دفاع منصوب گرديد.

در پست جديد، براي تغيير و تحول ارتش از يك نظام طاغوتي، به يك سلسله برنامه‏ هاي وسيع بنيادي دست زد كه پاك‏سازي ارتش و پياده كردن برنامه‏ هاي اصلاحي از اين قبيل است تا به ياري خدا و پشتيباني ملت، ارتشي به وجود آيد كه پاسدار انقلاب و امنيت  استقلال كشور باشد و رسالت مقدس اسلامي ما را به سرمنزل مقصود برساند.