جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

ورزنامه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ورزنامه

ورزنامه اثری نفیس وکتابی است یونانی ،که قسطیو س ابن اسکوراسیکه   در قرن ششم میلادی  آن را نوشته  بوده است و در زمان خسرو انو شیروان  این کتاب    به زبان پهلوی ترجمه شده است .تحت عنوان ورژنامک  که به فارسی امروز ورزنامه    نامیده می شود .
ورزنامه کتابی است در دوازده فصل و تنها نسخه موجود آن در اختیار استاد  عاطفی قرار دارد و یک نسخه به زبان عربی آن در کتابخانه ای در ترکیه موجود است . وقبلا در مصر چاپ شده است . در زمان صفویه یک کاتب چند از  آن را با خط خوش نگاشته است . ونام
آن را کشاورز نامه گذاشته است . دوازده باب  در فلاحت نیز در روز گار اسلامی در قرن یازده ودوازده مختصری از ورزنامه استنساخ شده است . این کتاب ارزشمندبه  همت استاد عاطفی  در مر کز نشر دانشگاهی تهرا ن به چاپ رسیده است .و به نثر فارسی   می باشد  در باب کشاورزی ،فصل کشت ، برداشت محصول ،پیوند درختان وغذاهایی که   از مواد گیاهی به دست می آید .