جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

ورزش صبحگاهی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ورزش صبحگاهی

Loading the player...
ورزش صبگاهی

سرزندگی و نشاط شهرواندان یک جامعه نشانه ی پویایی و طراوت آن جامعه است شاید به جرات بتوان گفت که ورزش آن هم به شکل نظم یافته ی صبح گاهان ،خود نمودی بارز از این نشاط شهری ست که سالها ست در اصفهان به طور جدی دنبال می شود
مردم شهر اصفهان هر روز صبح همجوار با زنده رود به ورزش صبحگاهی در اطراف این گوهر زاینده می پردازند و صبح دل انگیز خود را با تنش زدایی و سرزندگی آغاز می کنند ورزش صبگاهی در اصفهان در طی سالها به یک فرهنگ تبدیل شده است وپارک های این شهر با میزبانی شهروندان و فراهم آوردن امکانات ورزشی  مفرح ساعاتی دلپذیر را برای این شهر و شهروندانش رقم می زند. در این اثر سعی بر آن بوده تا این فرهنگ شهری نمایش داده شود و نظرات شهروندان پیرامون این حرکت عمومی مطرح گردد
ورزش صبگاهی

سرزندگی و نشاط شهرواندان یک جامعه نشانه ی پویایی و طراوت آن جامعه است شاید به جرات بتوان گفت که ورزش آن هم به شکل نظم یافته ی صبح گاهان ،خود نمودی بارز از این نشاط شهری ست که سالها ست در اصفهان به طور جدی دنبال می شود
مردم شهر اصفهان هر روز صبح همجوار با زنده رود به ورزش صبحگاهی در اطراف این گوهر زاینده می پردازند و صبح دل انگیز خود را با تنش زدایی و سرزندگی آغاز می کنند ورزش صبگاهی در اصفهان در طی سالها به یک فرهنگ تبدیل شده است وپارک های این شهر با میزبانی شهروندان و فراهم آوردن امکانات ورزشی  مفرح ساعاتی دلپذیر را برای این شهر و شهروندانش رقم می زند. در این اثر سعی بر آن بوده تا این فرهنگ شهری نمایش داده شود و نظرات شهروندان پیرامون این حرکت عمومی مطرح گردد
کارگردان : ساسان جبل عاملی
تهیه کننده : محمد مولا

Good morning
I am sir mahmoud and I am graver in the naqshe jahan square and I am over60 years old.
I opend my shop before 8 am, and before that I go to the sport station
Along with several of the friend exercises.
Exercises makes us happy and happiness for us.