جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

ورزای کاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ورزای کاری

Loading the player...

ورزای نام گاوی است که کوهان دارد و درقدیم برای کشیدن آب از چاه و ابیاری مزارع استفاده می کردند .امروزه نیز در بعضی از روستاها از این روش استفاده می کنند.

Doing varzaye

Varzaye is a cow name who used in the past for pumping water from well & use in watering.Today, some village use of this way for watering