جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

هوای پاک به خاطر بچه ها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

هوای پاک به خاطر بچه ها

Loading the player...

مطالعات گوناگون نشان داده است که گرفتگی رگ ها که بعدها در دراز مدت منجر به بیماری می شود از زمان جنینی و شیرخواری شروع می شه یکی از عواملی که در این زمینه می تواند نقش داشته باشد ،بحث آلاینده های محیطی و یکی از آنها آلودگی هواست و باز مطالعات نشان داده است که از همان دوران جنینی و شیرخواری که روند گرفتگی رگ ها شروع میشود و در دراز مدت فرد دچار بیماری می شود

Clean weather for children
According to different researches, there are some disease as clogged blood vessel, which creates from fetus and childhood. One of these factors is surrounded polluting and the most one air pollution. And again according to studies clogged blood vessel started from fetus and can make disease . air pollution can help progress this disease.