جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

هوای تو - نمایش محتوای موسیقی

 

 

هوای تو

بیا تا پیدا شم ، توباش تا من باشم
هنوز میشینم به هوای دیدن تو
تو با ، این دل کندن کجا ؟ ، رفتی بی من بگو
نزدیکم به شب رسیدن تو
بیا! که رها شم از این همه درد ، که صدا شم از این شب سرد
که تموم بشه فاصله ها
بیا که من از تو خسته ترم ، که من از من بی خبرم
به هوای خونه بیا
تا پیدا شم ! توباش تا من باشم
هنوز میشینم به هوای دیدن تو
تو با این دل کندن کجا ؟ ، رفتی بی من بگو
نزدیکم به شب رسیدن تو
بیا! که رها شم از این همه درد ، که صدا شم از این شب سرد
که تموم بشه فاصله ها
بیا که من از تو خسته ترم ، که من از من بی خبرم
به هوای خونه بیا
تا پیداشم ، نزار تنها باشم
هنوز میشینم به هوای دیدن تو ، تو شبه رسیدن تو
به هوای دیدن تو ، تو شبه رسیدن تو

خواننده : مهدی یراحی