جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

همشاگردی سلام - نمایش محتوای موسیقی

 

 

همشاگردی سلام

آغاز سال نو با شادی و سرور

هم دوش و هم زبان حرکت به سوی نور

آغاز مدرسه وقت شکفتن است

در زنگ مدرسه بیداری من است

در دل دارم امید برلب دارم پیام

همشاگردی سلام همشاگردی سلام

ای در کنار ما آموزگار ما

چون شمع روشنی در روزگار ما

روشن ز نور تو کاشانه دلم

در زندگی تویی حلال مشکلم

در دل دارم امید برلب دارم پیام

همشاگردی سلام همشاگردی سلام