بازگشت به صفحه کامل

همایش مجمع بزرگ مبلغان ماه مبارک رمضان

همایش مجمع بزرگ مبلغان ماه مبارک رمضان


 

همایش مجمع بزرگ مبلغان ماه مبارک رمضان با پیام آیت ا... مظاهری از مراجع تقلید و ريیس حوزه علمیه اصفهان برگزار شد

در بخشی از این پیام آمده : ماه مبارک رمضان میدان وسیع و تمام ناشدنی فیوضات خداوند و بهترین فرصت تبلیغ دین و ترویج معارف دینی است، لذا باید به طور خاص از سوی مبلّغان دینی، مغتنم شمرده شود. روحانیان باید با فراست و دقّت و استمداد از خداوند و اولیاء الهی، چهرۀ حقیقی و منوّر دین و معارف والای دینی را برای جویندگان حقیقت ترسیم نمایند و ذهن و ضمیر تشنۀ آنان را از آب زلال این تعالیم حیات‌بخش سیراب سازند.

ريیس موسسه دارالحدیث هم در این همایش گفت : روحانیت باید فراتر از جریان های سیاسی حرکت کند چون در حقیقت خط سیاسی روحانیت، خط رهبری ست. آیت ا... ری شهری مهمترین وظیفه مبلغان را تقویت اعتقادات و معنویت مردم و نزدیک کردن آنان به خداوند متعال دانست و افزود : بنابر روایات معصومان(عليهم السلام)، سمت و سوی مطالبی که مبلغان بیان می کنند باید خدامحوری و خدا دوستی باشد.

 

Loading the player...

 

همایش مجمع بزرگ مبلغان ماه مبارک رمضان با پیام آیت ا... مظاهری از مراجع تقلید و ريیس حوزه علمیه اصفهان برگزار شد

در بخشی از این پیام آمده : ماه مبارک رمضان میدان وسیع و تمام ناشدنی فیوضات خداوند و بهترین فرصت تبلیغ دین و ترویج معارف دینی است، لذا باید به طور خاص از سوی مبلّغان دینی، مغتنم شمرده شود. روحانیان باید با فراست و دقّت و استمداد از خداوند و اولیاء الهی، چهرۀ حقیقی و منوّر دین و معارف والای دینی را برای جویندگان حقیقت ترسیم نمایند و ذهن و ضمیر تشنۀ آنان را از آب زلال این تعالیم حیات‌بخش سیراب سازند.

ريیس موسسه دارالحدیث هم در این همایش گفت : روحانیت باید فراتر از جریان های سیاسی حرکت کند چون در حقیقت خط سیاسی روحانیت، خط رهبری ست. آیت ا... ری شهری مهمترین وظیفه مبلغان را تقویت اعتقادات و معنویت مردم و نزدیک کردن آنان به خداوند متعال دانست و افزود : بنابر روایات معصومان(عليهم السلام)، سمت و سوی مطالبی که مبلغان بیان می کنند باید خدامحوری و خدا دوستی باشد.