جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نکته ای از تاریخ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نکته ای از تاریخ

Loading the player...

محمدرضا شاه در حالی که تنها 22 سال داشت و صدایش در مراسم تحلیف به سختی شنیده می شد سلطنت را به دست گرفت و رضا – شاه مستعفی – چند روز پس از این واقعه در حالی که این روزها را پنهانی در ایران به سر برده بود در 5ام مهرماه سال 1320 –به عنوان اسیر جنگی –برکشتی "بندارا"سوار شد  و این کشتی ایران را به مقصد جزیره بد آب و هوای موریس ترک کرد .
سرانجام رضا شاه – به تاریخ 4ام مرداد ماه سال 1323 در شهر ژوانس بورگ افریقای جنوبی جان سپرد و با انتقال پیکرش به قاهره در انجا مدفون شد و 6 سال بعد در 17 ام شهریور ماه سال 1329-فرزندش محمدرضا جسد اورا به ایران منتقل کرد و در ری به خاک سپرد

After this time ,young king accept crown prince as he was just 22 years old.Reza shah go out of the
country after  some days .he live in Iran during that  time in hidden form. In 5th Mehr of 1320,he go out of country by ship to Moris-bad weather island-  as army slave . Finally he died in 4th of Mordad in 1323 ,in Joans borg of south africa.he burying in Ghahere . After 6 years ,in 17th Shahrivar of 1329,his sun transfer his body to iran and burying in Ray.