نکات رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات 94 در دیدار مردم قم (19-10-94)

نکات رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات 94 در دیدار مردم قم (19-10-94)