جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نوروز در گلپایگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نوروز در گلپایگان

Loading the player...


وقتی عید نوروز میشود مردم گلپایگان دم درب خانه خود یک سینس سبزه ویک آینه ویک جلد قرآن مجید می گذارند واسفند برروی  آتش می ریزند واز مهمانهای خود استقبال می کنند در سفره هفت سین نان ونمک وبرنج وگندم وجو وذرت و عدس می گذارندهمچنین بادام گردو پسته انجیل در سفره کنار سیب وسیروسبزه می گذارند  در موقع تحویل سال لباسهای رنگی می پوشند وبه درب اتاق های خود پرده رنگی به رنگ پرچم ایرا ن سرخ سفید وسبز آویزان می کنند