جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نمایش زندانی - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایش زندانی

Loading the player...
نمایش زندانی

مرد جوانی در زندگی به خلاف کشیده می شود و پس از مدتی توسط پلیس دستگیر می شود مرد به علت پخش مواد مخدر زندان است ، او در زندان از زندگیش می گوید و با تعریف خاطراتش پدر و مادرش  را مقصر می داند

عوامل برنامه

نویسنده : مهدی شهداد

بازیگران : ویکتوریا براری ،حسن جویره ،محسن دلیران