نمایش حامی

نمایش حامی قصه مردی به نمام حاج عباس فرش فروش بازار اصفهان است که فروشگاهش مورد سرقت دو نفر از اشرار قرار می گیرد و در این بین چون سارقین موفق به سرقت از منزل او نمی شوند حاج عباس تصمیم میگیرد مسجدی بسازد و پس از آنکه مسجد ساخته شد بنام مسجد گُندلی معروف می گردد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :محسن دلیران گارگردان :مهدی شهداد نویسنده :نرگس رمضانی تنظیم وباز نویسی رادیویی:محمد باقر انصاری گوینده متن :فرهاد آقا نوری دستیار تهیه : ویکتوریا براری افکتور : مسعود نصیریان صدا بردار:روح الله رفیعی

تاریخ تولید: 1392/3/12